Pastoor Dirk – Judea en Samaria en Jesus se Waarskuwing

Oggend Lering – Audio 1 Junie 2020

Judea en Samaria en Jesus se Waarskuwing

Mat 24:15 Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom—laat hy wat lees, oplet—
Mat 24:16 dan moet die wat in Judéa is, na die berge vlug;
Mat 24:17 wie op die dak is, moet nie afkom om iets uit sy huis weg te neem nie;
Mat 24:18 en wie op die land is, moet nie omdraai om sy klere weg te neem nie.
Mat 24:19 Maar wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog, in daardie dae.
Mat 24:20 En bid dat julle vlug nie in die winter of op die sabbat mag plaasvind nie.
Mat 24:21 Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie.

The unity government agreement inked on Monday by Prime Minister Benjamin Netanyahu and Blue and White chairman Benny Gantz will allow Israel to initiate legislation to annex large parts of the West Bank starting in the beginning of July.

For its first six months, the “emergency national unity government”  will focus on tackling the coronavirus pandemic and will not pass major legislation that does not relate to the crisis. One stated exception to that rule, however, is annexation.