Pastoor Dirk – Ons staan Naak sonder Wapenrusting

Oggend Boodskap – Audio – 27 April 2020
Ons staan Naak sonder Wapenrusting voor Jesus

Openb 16:15 Kyk, Ek kom soos ‘n dief. Salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie.
16:16 En hulle het hul versamel op die plek wat in Hebreeus genoem word Armagéddon.

Eph 6:11 Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel.
Eph 6:12 Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.
Eph 6:13 Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle alles volbring het, staande kan bly.
Eph 6:14 Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan,
Eph 6:15 en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede.
Eph 6:16 Behalwe dit alles neem die skild van die geloof op waarmee julle al die vurige pyle van die Bose sal kan uitblus.
Eph 6:17 En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees—dit is die woord van God—
Eph 6:18 terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges