Pastoor Dirk – Hemelvaart 2021 en Gebeure in Israel tans

TruLight Herdenk Hemelvaart EN Pastoor Dirk Praat oor Bybel Professies en die gebeure rondom Israel tans die eind punt van Gog en Magog