Pastoor Dirk – Audio Les 4 van 8, Laaste 8 jare op Aarde, Jaar 5 Hoor die stem van die Heilige Gees

Pastoor Dirk – Les 4 van 8, Laaste 8 jare op Aarde, Jaar 5 Hoor die stem van die Heilige Gees