Pastoor Dirk – 8 Audio Lesse – Laaste 8 jaar op Aarde

Les 1 – Jaar 8 – Gog en Magog
Les 2 – Jaar 7 – Bou en Inhuldiging van die Temple
Les 3 – Jaar 6 – Leer die Stem van die Heilige Gees
Les 4 – Jaar 5 – Vrede en Veiligheid
Les 5 – Jaar 4 – Ontmoet die antichrist
Les 6 – Jaar 3 – Die Seel van God
Les 7 – Jaar 2 – Bloed Ooral
Les 8 – Jaar 1 – Son Brand uit