Pastoor Dirk – 666 Vrywillig Vriendelik Verplig

Covid Vaccine – Florescent Micro Dot Tech – Mark of the Beast 666

Rev 13:16  And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand, or in their foreheads:

13:17  And that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name.

Will welcome us into 2021 – Voluntary /Compulsory  

Covid Inenting – Florescent Micro Dot Tech – Merk van die Dier 666

Openb 13:16  En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe ‘n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word;

13:17  sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het.

Sal ons in 2021 verwelkom – Vrywillig Vriendlik Verpligtend

Audio waarskuwing – van Pastoor Dirk